בשורה היסטורית לחצור הגלילית!

החל מהשנה הקרובה חצור הגלילית תזכה...


החל מהשנה הקרובה חצור הגלילית תזכה ל14% מההכנסות של אזור התעשייה צח"ר ו34% מההכנסות מבסיס פילון!
הכנסות המועצה יגדלו בכ-600 אלף ש"ח, תקציב שיחזק את יחידות המועצה השונות ואת איתנות היישוב והמוכנות להתפתחות המבורכת.
התפתחותה המהירה של חצור הגלילית מציגה צורך ממשי בסיפוח שטחים נוספים, המועצה תמשיך לפעול לקידום צדק חלוקתי אזורי לטובת כלל תושבי הצפון ועשיית צדק היסטורי לתושבי חצור הגלילית.

הבשורה המשמחת מגיעה אחרי מסע ארוך ועיקש אחר צדק חלוקתי ותיקון עיוותים היסטוריים, וכעת עם התחזקות פעילות המועצה והפיכת חצור הגלילית ליעד מועדף למשפחות צעירות נראה שתנופת הפיתוח מקבלת גיבוי ממשלתי חזק בעזרת השרה איילת שקד שקיבלה את המלצות הוועדה לחקירת גבולות.

עוד בשורות משמחות בדרך.