דלג לתוכן העמוד

פרוטוקולים

סינון:
טבלת פרוטוקולים
שם הפרוטוקול תאריך קבצי הפרוטוקולים
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 10 17/05/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 9 17/05/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 7 28/04/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6 24/04/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 10/04/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4 10/04/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 30/01/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 23/01/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 23/01/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 7 01/09/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6 01/09/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 29/07/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4 01/06/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 02/03/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 02/03/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 11/02/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6 02/11/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 01/11/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 23/08/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 22/06/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 01/03/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 02/02/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 13/01/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 7 31/12/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6 08/12/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6 17/11/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 17/11/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 17/11/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4 15/09/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 16/07/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 16/07/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4 02/06/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 04/04/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 10/03/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 22/01/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 22/01/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 13/01/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 09/12/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 09/12/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 02/12/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 19/08/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4 15/07/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 13/05/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 13/03/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 12/02/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 03/12/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 03/12/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 21/11/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 21/11/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4 16/11/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4 29/10/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 30/08/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 27/08/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 09/07/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4 18/06/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 18/06/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 15/05/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 12/02/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 12/02/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 01/01/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 01/01/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 19/12/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4 14/12/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 13 04/12/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 04/12/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 9 25/07/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6 17/07/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 7 04/07/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6 05/06/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6 05/06/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 04/05/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4 07/04/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 07/02/2016