דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 12/22 למתן שירותים משפטיים בתחום עריכת מכרזים עבור המועצה המקומית חצור הגלילית - עדכון

עדכון מכרז 12/2022

תיקון נספח ה' הצעת מחיר

לצפייה בקובץ המצורף למכרז