שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
שם המכרז: מדריכ/ת מועדונית קטגוריה: כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 04/08/2022 תאריך סגירת המכרז: 15/08/2022
שם המכרז: סייע/ פדגוגי/ת קטגוריה: כח אדם סוג המכרז: משרה ללא מכרז תאריך פתיחת המכרז: 21/07/2022 תאריך סגירת המכרז: 28/07/2022
שם המכרז: סייע/ת כיתתי בחינוך המיוחד קטגוריה: כח אדם סוג המכרז: משרה ללא מכרז תאריך פתיחת המכרז: 21/07/2022 תאריך סגירת המכרז: 28/07/2022
שם המכרז: עובד/ת מנהל וזכאות מחלקה לשירותים חברתיים מועצה מקומית חצור הגלילית קטגוריה: כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 18/07/2022 תאריך סגירת המכרז: 25/07/2022
שם המכרז: מכרז עבור עבודות גינון בחצור הגלילית - מכרז גינון 14 קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 18/07/2022 תאריך סגירת המכרז: 02/08/2022
שם המכרז: רישום נוער לתעסוקה בקיץ- מועצה מקומית חצור הגלילית קטגוריה: כח אדם סוג המכרז: משרה ללא מכרז תאריך פתיחת המכרז: 14/07/2022 תאריך סגירת המכרז: 21/07/2022
שם המכרז: רכז מענים- המחלקה לשירותים חברתיים קטגוריה: כח אדם סוג המכרז: משרה ללא מכרז תאריך פתיחת המכרז: 13/07/2022 תאריך סגירת המכרז: 20/07/2022
שם המכרז: עו"ס מרכז נושא המניעה והטיפול באלימות במשפחה קטגוריה: כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 13/07/2022 תאריך סגירת המכרז: 03/08/2022
שם המכרז: רכז/ת תעסוקה למרכז עוצמה- 50% קטגוריה: כח אדם סוג המכרז: משרה ללא מכרז תאריך פתיחת המכרז: 13/07/2022 תאריך סגירת המכרז: 20/07/2022
שם המכרז: רכז מתנדבים- 50% משרד השירותים החברתיים קטגוריה: כח אדם סוג המכרז: משרה ללא מכרז תאריך פתיחת המכרז: 13/07/2022 תאריך סגירת המכרז: 20/07/2022
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 12/22 למתן שירותים משפטיים בתחום עריכת מכרזים עבור המועצה המקומית חצור הגלילית - עדכון קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 19/06/2022 תאריך סגירת המכרז: 03/07/2022
שם המכרז: רכז מענים- המחלקה לשירותים חברתיים קטגוריה: כח אדם סוג המכרז: משרה ללא מכרז תאריך פתיחת המכרז: 19/06/2022 תאריך סגירת המכרז: 27/06/2022
שם המכרז: מילוי מקום לחל"ד- מנהל/ת יחידת הנוער מועצה מקומית חצור הגלילית קטגוריה: כח אדם סוג המכרז: משרה ללא מכרז תאריך פתיחת המכרז: 12/06/2022 תאריך סגירת המכרז: 19/06/2022
שם המכרז: מכרז להפעלת מרכז הגיל הרך ומעונות יום בחצור הגלילית קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 09/06/2022 תאריך סגירת המכרז: 03/07/2022
שם המכרז: מכרז לפרסום במקומונים מס' 9/22 קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 29/05/2022 תאריך סגירת המכרז: 07/06/2022
שם המכרז: עו"ס משפחות מילוי מקום קטגוריה: סוג המכרז: משרה ללא מכרז תאריך פתיחת המכרז: 22/05/2022 תאריך סגירת המכרז: 29/05/2022
שם המכרז: רכז מתנדבים- 50% משרד השירותים החברתיים קטגוריה: כח אדם סוג המכרז: משרה ללא מכרז תאריך פתיחת המכרז: 17/05/2022 תאריך סגירת המכרז: 09/06/2022
שם המכרז: רכז/ת תעסוקה למרכז עוצמה- 50% קטגוריה: כח אדם סוג המכרז: משרה ללא מכרז תאריך פתיחת המכרז: 17/05/2022 תאריך סגירת המכרז: 09/06/2022
שם המכרז: עובד/ת סוציאלי/ת מיצוי זכויות למרכז עוצמה- 50% משרה קטגוריה: כח אדם סוג המכרז: משרה ללא מכרז תאריך פתיחת המכרז: 17/05/2022 תאריך סגירת המכרז: 24/05/2022
שם המכרז: אב בית בית ספר ברסלב- 50% משרה קטגוריה: כח אדם סוג המכרז: משרה ללא מכרז תאריך פתיחת המכרז: 15/05/2022 תאריך סגירת המכרז: 22/05/2022
שם המכרז: עו"ס מרכז נושא המניעה והטיפול באלימות במשפחה קטגוריה: כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 09/05/2022 תאריך סגירת המכרז: 25/05/2022
שם המכרז: מילוי מקום לחל"ד- מנהל/ת יחידת הנוער מועצה מקומית חצור הגלילית קטגוריה: כח אדם סוג המכרז: משרה ללא מכרז תאריך פתיחת המכרז: 26/04/2022 תאריך סגירת המכרז: 25/05/2022
שם המכרז: חשב מחלקת חינוך- מועצה מקומית חצור הגלילית קטגוריה: כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 03/04/2022 תאריך סגירת המכרז: 12/04/2022
שם המכרז: מכרז לתכנון תצ"ר לשכונת שער לעיר.21855/ג מס' 06/22 קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 06/03/2022 תאריך סגירת המכרז: 10/04/2022
שם המכרז: מכרז לפרסום במקומונים מס' 7/22 קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 06/03/2022 תאריך סגירת המכרז: 20/03/2022
שם המכרז: הזמנה להגיש בקשה להיכלל במאגר יועצים - המועצה המקומית חצור הגלילית קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 24/02/2022 תאריך סגירת המכרז: 31/03/2022
שם המכרז: מנהל יחידת חירום וביטחון קטגוריה: כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 21/02/2022 תאריך סגירת המכרז: 10/03/2022
שם המכרז: מכרז פומבי לתפקיד מנהל/ת לתוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון 360 אגד חצור הגלילית ומרום הגליל קטגוריה: כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 21/02/2022 תאריך סגירת המכרז: 10/03/2022
שם המכרז: מנהל/ת מרכז צעירים קטגוריה: כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 21/02/2022 תאריך סגירת המכרז: 10/03/2022
שם המכרז: איסוף קרטונים ופסולת נייר 05/22 קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 08/02/2022 תאריך סגירת המכרז: 20/02/2022
שם המכרז: המועצה המקומית חצור הגלילית מכרז מס' 1/2022 השלמות פיתוח א.ת קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 03/02/2022 תאריך סגירת המכרז: 28/02/2022
שם המכרז: המועצה המקומית חצור הגלילית מכרז מס' 02/2022 הרחבה והנגשת משרדי המועצה קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 03/02/2022 תאריך סגירת המכרז: 28/02/2022
שם המכרז: עובד/ת סוציאלי/ת מיצוי זכויות ורכז/ת תעסוקה קטגוריה: כח אדם סוג המכרז: משרה ללא מכרז תאריך פתיחת המכרז: 01/02/2022 תאריך סגירת המכרז: 09/02/2022
שם המכרז: עובד/ת סוציאלי/ת ורכז/ת וועדת החלטה קטגוריה: כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 01/02/2022 תאריך סגירת המכרז: 21/02/2022
שם המכרז: מנהל יחידת חירום וביטחון קטגוריה: כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 20/01/2022 תאריך סגירת המכרז: 31/01/2022
שם המכרז: עו''ס קשישים מילוי מקום חל''ד קטגוריה: כח אדם סוג המכרז: משרה ללא מכרז תאריך פתיחת המכרז: 19/01/2022 תאריך סגירת המכרז: 23/01/2022
שם המכרז: פקח חנייה חוקי עזר ורישוי עסקים קטגוריה: כח אדם סוג המכרז: משרה ללא מכרז תאריך פתיחת המכרז: 19/01/2022 תאריך סגירת המכרז: 26/01/2022
שם המכרז: עובד/ת סוציאלי/ת מיצוי זכויות ורכז/ת תעסוקה קטגוריה: כח אדם סוג המכרז: משרה ללא מכרז תאריך פתיחת המכרז: 19/01/2022 תאריך סגירת המכרז: 26/01/2022
שם המכרז: מכרז למתן שירותי גבייה כוללים 3/2022 קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 02/01/2022 תאריך סגירת המכרז: 23/01/2022
שם המכרז: עובד/ת סוציאלי/ת מיצוי זכויות ורכז/ת תעסוקה קטגוריה: כח אדם סוג המכרז: משרה ללא מכרז תאריך פתיחת המכרז: 21/12/2021 תאריך סגירת המכרז: 30/12/2021
שם המכרז: עובד/ת סוציאלי/ת ורכז/ת וועדת החלטה קטגוריה: כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 07/12/2021 תאריך סגירת המכרז: 23/12/2021
שם המכרז: רכז מתנדבים- 50% משרד השירותים החברתיים קטגוריה: כח אדם סוג המכרז: משרה ללא מכרז תאריך פתיחת המכרז: 05/12/2021 תאריך סגירת המכרז: 12/12/2021
שם המכרז: רכז/ת תעסוקה למרכז עוצמה- 50% קטגוריה: כח אדם סוג המכרז: משרה ללא מכרז תאריך פתיחת המכרז: 24/11/2021 תאריך סגירת המכרז: 12/12/2021
שם המכרז: מנהל/ת המחלקה לשירותים חברתיים קטגוריה: כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 23/11/2021 תאריך סגירת המכרז: 23/12/2021
שם המכרז: מכרז מכירת טובין קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 23/11/2021 תאריך סגירת המכרז: 12/12/2021
שם המכרז: מכרז מס' 29/21 הסעות לחינוך מיוחד קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 22/11/2021 תאריך סגירת המכרז: 05/12/2021
שם המכרז: קצין ביקור סדיר (קב"ס) קטגוריה: כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 16/11/2021 תאריך סגירת המכרז: 05/12/2021
שם המכרז: יחסי ציבור וייעוץ תקשורתי קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 11/11/2021 תאריך סגירת המכרז: 23/11/2021
שם המכרז: מנהל/ת יחידה לחינוך ילדים ונוער בסיכון קטגוריה: כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 03/11/2021 תאריך סגירת המכרז: 23/11/2021
שם המכרז: קצין ביטחון מוס"ח (מוסדות חינוך) קטגוריה: כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 03/11/2021 תאריך סגירת המכרז: 23/11/2021
שם המכרז: מכרז פומבי לתפקיד מנהל/ת לתוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון 360 אגד חצור הגלילית ומרום הגליל קטגוריה: כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 20/10/2021 תאריך סגירת המכרז: 09/11/2021
שם המכרז: אב בית בית ספר ברסלב- 50% משרה קטגוריה: כח אדם סוג המכרז: משרה ללא מכרז תאריך פתיחת המכרז: 12/10/2021 תאריך סגירת המכרז: 19/10/2021
שם המכרז: מנהל/ת קהילת יזמים קטגוריה: כח אדם סוג המכרז: משרה ללא מכרז תאריך פתיחת המכרז: 12/10/2021 תאריך סגירת המכרז: 20/10/2021
שם המכרז: יחסי ציבור וייעוץ תקשורתי מכרז מספר 13/21 קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 19/08/2021 תאריך סגירת המכרז: 02/09/2021
שם המכרז: משרת קצין ביקור סדיר (קב''ס) קטגוריה: כח אדם סוג המכרז: פנימי / חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 19/08/2021 תאריך סגירת המכרז: 06/09/2021
שם המכרז: מנהל אגף שפע קטגוריה: כח אדם סוג המכרז: פנימי / חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 19/08/2021 תאריך סגירת המכרז: 06/09/2021
שם המכרז: פקח חנייה ואכיפת חוקי עזר ברשות המקומית חצור הגלילית קטגוריה: כח אדם סוג המכרז: משרה ללא מכרז תאריך פתיחת המכרז: 10/08/2021 תאריך סגירת המכרז: 31/08/2021
שם המכרז: אב בית בית ספר ברסלב- 50% משרה קטגוריה: כח אדם סוג המכרז: משרה ללא מכרז תאריך פתיחת המכרז: 10/08/2021 תאריך סגירת המכרז: 22/08/2021
שם המכרז: חשב אגף חינוך ומנהל מערך הסעות קטגוריה: כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 02/08/2021 תאריך סגירת המכרז: 22/08/2021
שם המכרז: סייע/ת לגן קטגוריה: סוג המכרז: משרה ללא מכרז תאריך פתיחת המכרז: 02/08/2021 תאריך סגירת המכרז: 08/08/2021
שם המכרז: מכרז 3/2021 אספקה ציוד וחומרי בנין קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 26/07/2021 תאריך סגירת המכרז: 18/08/2021
שם המכרז: מכרז 6/2021 לאספקה ציוד מתכלה קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 26/07/2021 תאריך סגירת המכרז: 18/08/2021
שם המכרז: מועצה מקומית חצור הגלילית מכרז פומבי 19/2021 קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 26/07/2021 תאריך סגירת המכרז: 10/08/2021
שם המכרז: מנהל/ת מרכז צעירים לתקופה זמנית (החלפה לחל"ד) קטגוריה: כח אדם סוג המכרז: משרה ללא מכרז תאריך פתיחת המכרז: 21/07/2021 תאריך סגירת המכרז: 01/09/2021
שם המכרז: מכרז מס' 4/21 השלמות פיתוח א.ת קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 07/07/2021 תאריך סגירת המכרז: 29/07/2021
שם המכרז: מכרז מערכות מידע 16/21 קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 04/07/2021 תאריך סגירת המכרז: 19/07/2021
שם המכרז: מכרז ניתוב וסימון כבישים 18/21 קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 04/07/2021 תאריך סגירת המכרז: 11/07/2021
שם המכרז: מכרז ריהוט בניין המועצה 5/21 קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 04/07/2021 תאריך סגירת המכרז: 29/07/2021
שם המכרז: מכרז מס' 4/21 השלמות פיתוח אזור תעשייה קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 27/06/2021 תאריך סגירת המכרז: 29/07/2021
שם המכרז: מכרז לאספקה ציוד משרדי מס' 14/21 קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 14/06/2021 תאריך סגירת המכרז: 24/06/2021
שם המכרז: מכרז 15/2021 לאספקה חומרי ניקיון קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 14/06/2021 תאריך סגירת המכרז: 24/06/2021
שם המכרז: מכרז פומבי לאספקה והתקנת מערכות אינטרקום לגני ילדים מספר 13/21 קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 10/06/2021 תאריך סגירת המכרז: 20/06/2021
שם המכרז: מכרז שדרוג מגרשי ספורט קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 31/05/2021 תאריך סגירת המכרז: 21/06/2021
שם המכרז: מכרז לעריכת ביטוחי המועצה קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 31/05/2021 תאריך סגירת המכרז: 22/06/2021
שם המכרז: מדריך מוגנות ורכז סיירת הורים קטגוריה: כח אדם סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 27/05/2021 תאריך סגירת המכרז: 01/06/2021
שם המכרז: אב בית בית ספר ברסלב- 50% משרה קטגוריה: כח אדם סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 27/05/2021 תאריך סגירת המכרז: 17/06/2021
שם המכרז: עו''ס לקשישים- 50 אחוז משרה קטגוריה: כח אדם סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 27/05/2021 תאריך סגירת המכרז: 01/06/2021
שם המכרז: מכרז פנימי/חיצוני - מהנדס מועצה מקומית חצור הגלילית קטגוריה: כח אדם סוג המכרז: פנימי / חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 09/05/2021 תאריך סגירת המכרז: 27/06/2021
שם המכרז: בניית מתחם לשפיכת גזם 08/21 קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 02/05/2021 תאריך סגירת המכרז: 19/05/2021
שם המכרז: מכרז פומבי להפעלת מרכז עוצמה 07/21 קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 27/04/2021 תאריך סגירת המכרז: 19/05/2021
שם המכרז: מכרז פומבי לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות מידע לניהול המועצה 09/21 - הארכה קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 27/04/2021 תאריך סגירת המכרז: 31/05/2021
שם המכרז: מכרז מס' 1/21 ניתוב וסימון כבישים חדש קטגוריה: כללי סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 10/02/2021 תאריך סגירת המכרז: 14/02/2021
שם המכרז: דרוש/ה עו"ס כוללני מרכז ועדות החלטה – 100% משרה קטגוריה: כח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 10/02/2021 תאריך סגירת המכרז: 28/02/2021
שם המכרז: דרוש/ה עו"ס קהילתי – 100% משרה קטגוריה: כח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 10/02/2021 תאריך סגירת המכרז: 28/02/2021
שם המכרז: מכרז חיצוני לתפקיד קצין ביקור סדיר - קב"ס קטגוריה: כח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 01/01/2021 תאריך סגירת המכרז: 19/01/2021
שם המכרז: דרוש/ה עו"ס כוללני 2 משרות של – 100% משרה קטגוריה: כח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 01/01/2021 תאריך סגירת המכרז: 31/01/2021
שם המכרז: דרוש/ה עו"ס כוללני במסלול הכשרה של סדרי דין – 100% משרה קטגוריה: כח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 01/01/2021 תאריך סגירת המכרז: 31/01/2021
שם המכרז: דרוש/ה מנהל קהילה במתחם האב – 50% משרה קטגוריה: כח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 01/01/2021 תאריך סגירת המכרז: 31/01/2021
שם המכרז: מכרז פנימי /חיצוני מנהל מתחם עבודה משותף האב קטגוריה: כח אדם סוג המכרז: פנימי / חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 01/01/2021 תאריך סגירת המכרז: 31/01/2021
שם המכרז: דרוש/ה עו"ס נערה במצוקה – 50% משרה קטגוריה: כח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 30/11/2020 תאריך סגירת המכרז: 31/12/2020
שם המכרז: מנהל יחידה לפיתוח כלכלי ומיצוי משאבים ברשות – 100% משרה קטגוריה: כח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 30/11/2020 תאריך סגירת המכרז: 31/12/2020
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 19/20 העסקת אחראי תקשורת וקשרי ציבור במועצה המקומית חצור הגלילית קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 08/11/2020 תאריך סגירת המכרז: 30/11/2020
שם המכרז: מכרז מס' 20/22 לאספקת ציוד וחומרי היגיינה לקורונה קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 01/11/2020 תאריך סגירת המכרז: 26/11/2020
שם המכרז: מכרז מס' 17/20 שירותי חשמלאות קטגוריה: כללי סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 01/11/2020 תאריך סגירת המכרז: 23/11/2020
שם המכרז: מכרז פנימי /חיצוני – פקח חנייה וחוקי עזר ברשות המקומית קטגוריה: כח אדם סוג המכרז: פנימי / חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 01/11/2020 תאריך סגירת המכרז: 30/11/2020
שם המכרז: מכרז פנימי /חיצוני מנהל קהילה קטגוריה: כח אדם סוג המכרז: פנימי / חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 13/08/2020 תאריך סגירת המכרז: 13/09/2020
שם המכרז: מכרז פנימי חיצוני -עובד/ת מינהל וזכאות באגף הרווחה קטגוריה: כח אדם סוג המכרז: פנימי / חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 13/08/2020 תאריך סגירת המכרז: 13/09/2020
שם המכרז: מכרז מס' 16/2020 שיפוץ והנגשת משרדי המועצה קטגוריה: כללי סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 10/08/2020 תאריך סגירת המכרז: 10/09/2020
שם המכרז: מכרז מס' 20 /14 - יחסי ציבור ויעוץ תקשורתי קטגוריה: כללי סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 01/08/2020 תאריך סגירת המכרז: 31/08/2020
שם המכרז: מכרז מנהל מחלקת חינוך קטגוריה: כח אדם סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 01/08/2020 תאריך סגירת המכרז: 24/08/2020
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 15/2020 מכרז שירותי הסעות תלמידים משרד רווחה ולהסעות אקראיות ומיוחדות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 09/07/2020 תאריך סגירת המכרז: 09/08/2020
שם המכרז: מכרז מס' 14/20 שירותי יחסי ציבור ויעוץ תקשורתי קטגוריה: כללי סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 06/07/2020 תאריך סגירת המכרז: 06/08/2020
שם המכרז: מכרז מס' 20 /14 יחסי ציבור ויעוץ תקשורתי קטגוריה: כללי סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 06/07/2020 תאריך סגירת המכרז: 06/08/2020
שם המכרז: מכרז מס' 13/20 שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 06/07/2020 תאריך סגירת המכרז: 06/08/2020
שם המכרז: מכרז פנימי/חיצוני לתפקיד פסיכולוג חינוכי קטגוריה: כח אדם סוג המכרז: פנימי / חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 01/06/2020 תאריך סגירת המכרז: 23/06/2020
שם המכרז: מכרז לתפקיד עובד סוציאלי כוללני מועצה מקומית חצור הגלילית קטגוריה: כח אדם סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 01/06/2020 תאריך סגירת המכרז: 23/06/2020
שם המכרז: מכרז מס' 13/20 איטום ובטיחות במתנ"ס קטגוריה: כללי סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 01/06/2020 תאריך סגירת המכרז: 30/06/2020
שם המכרז: מכרז מס' 9/2020 שילוט רחובות ובתים קטגוריה: כללי סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 01/04/2020 תאריך סגירת המכרז: 30/04/2020
שם המכרז: מכרז מס' 11/20 שדרוג מגרשי ספורט קטגוריה: כללי סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 01/04/2020 תאריך סגירת המכרז: 24/04/2020
שם המכרז: מכרז מס' 10/20 עבודות פיתוח מיני פיץ קטגוריה: כללי סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 01/04/2020 תאריך סגירת המכרז: 24/04/2020
שם המכרז: מכרז מס' 7/2020 להפעלת מגרש טניס קטגוריה: כללי סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 17/02/2020 תאריך סגירת המכרז: 17/03/2020
שם המכרז: מכרז מס' 4/20 לאספקת ציוד משרדי קטגוריה: כללי סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 15/02/2020 תאריך סגירת המכרז: 15/03/2020
שם המכרז: מכרז מס' 2/20 לפרסום במקומונים קטגוריה: כללי סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 15/02/2020 תאריך סגירת המכרז: 15/03/2020
שם המכרז: מכרז פנימי מנהל יחידת חינוך במועצה המקומית חצור הגלילית קטגוריה: כללי סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 04/02/2020 תאריך סגירת המכרז: 04/03/2020
שם המכרז: מכרז מס' 1/2020 מתחם לשפיכת גזם קטגוריה: כללי סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 25/01/2020 תאריך סגירת המכרז: 25/02/2020
שם המכרז: מכרז מס' 3/20 יחסי ציבור ויעוץ תקשורתי קטגוריה: כללי סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 06/01/2020 תאריך סגירת המכרז: 06/02/2020
שם המכרז: מכרז חיצוני – דרוש/ה קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 02/01/2020 תאריך סגירת המכרז: 02/02/2020
שם המכרז: מכרז מס' 2/2020 פרסום במקומונים קטגוריה: כללי סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 01/01/2020 תאריך סגירת המכרז: 26/01/2020
שם המכרז: מכרז מס' 28/19 הפעלת מגרשי טניס בחצור קטגוריה: כללי סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 01/01/2020 תאריך סגירת המכרז: 20/01/2020
שם המכרז: מכרז מס' 27/19 תכנון להקמת מעון יום תלת כיתתי ברח' הבוסתן קטגוריה: כללי סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 16/11/2019 תאריך סגירת המכרז: 16/12/2019
שם המכרז: מכרז מס' 26/19 הכנת ספר נכסים קטגוריה: כללי סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 16/11/2019 תאריך סגירת המכרז: 16/12/2019
שם המכרז: מכרז מס' 25/19 הפעלת שוק עירוני קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 16/11/2019 תאריך סגירת המכרז: 16/12/2019
שם המכרז: דרוש מדריך/ה מועדונית קטגוריה: כח אדם סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 19/08/2019 תאריך סגירת המכרז: 19/09/2019
שם המכרז: דרוש/ה עו"ס לזקן קטגוריה: כח אדם סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 11/08/2019 תאריך סגירת המכרז: 11/09/2019
שם המכרז: מדריך/ה מועדוניות במועצה המקומית חצור הגלילית קטגוריה: כח אדם סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 13/07/2019 תאריך סגירת המכרז: 13/08/2019
שם המכרז: דרוש/ה מדריך/ה מועדוניות קטגוריה: כח אדם סוג המכרז: פנימי / חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 13/07/2019 תאריך סגירת המכרז: 13/08/2019
שם המכרז: דרוש/ה קצין ביקור סדיר קטגוריה: כח אדם סוג המכרז: פנימי / חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 13/07/2019 תאריך סגירת המכרז: 13/08/2019
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 19/21 שירותי שמירה, אבטחה וסיור במוסדות חינוך, מוסדות ציבור ואבטחת אירועים קטגוריה: כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 12/07/2019 תאריך סגירת המכרז: 12/08/2019
שם המכרז: מכרז מס' 18/19 דרוש/ה מנהל\ת שירות פסיכולוגי חינוכי קטגוריה: כח אדם סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 07/07/2019 תאריך סגירת המכרז: 07/08/2019
שם המכרז: מכרז מס' 11/19 לעבודת נגרות קטגוריה: כללי סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 01/07/2019 תאריך סגירת המכרז: 31/07/2019
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 20/19 גזבר/ית המועצה קטגוריה: כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 01/07/2019 תאריך סגירת המכרז: 30/07/2019
שם המכרז: מכרז מס' 12/19 שדרוג מועדוניות קטגוריה: כללי סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 01/07/2019 תאריך סגירת המכרז: 23/07/2019
שם המכרז: מכרז מס' 17/19 להקמת ואחזקת גנים קטגוריה: כללי סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 01/06/2019 תאריך סגירת המכרז: 20/06/2019
שם המכרז: מכרז פנימי/חיצוני לתפקיד פסיכולוג/ית חינוכי קטגוריה: כח אדם סוג המכרז: פנימי / חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 23/05/2019 תאריך סגירת המכרז: 23/06/2019
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 10/2019 להתייעלות אנרגטית בתחום מיזוג האוויר במוסדות ציבור בעיר חצור הגלילית קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 13/05/2019 תאריך סגירת המכרז: 13/06/2019
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 9/2019 לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LED קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 13/05/2019 תאריך סגירת המכרז: 13/06/2019
שם המכרז: מכרז מס' 16/19 לאספקת מזון קטגוריה: כללי סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 11/05/2019 תאריך סגירת המכרז: 11/06/2019
שם המכרז: מכרז מס' 14/19 לאספקת חומרי ניקיון ופיתוח קטגוריה: כללי סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 11/05/2019 תאריך סגירת המכרז: 11/06/2019
שם המכרז: מכרז מס' 15/19 לאספקת ציוד משרדי קטגוריה: כללי סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 11/05/2019 תאריך סגירת המכרז: 11/06/2019
שם המכרז: דרוש/ה מהל/ת פרויקטים קטגוריה: כח אדם סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 12/04/2019 תאריך סגירת המכרז: 12/05/2019
שם המכרז: קול קורא למשפחות קטגוריה: כללי סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 17/03/2019 תאריך סגירת המכרז: 17/04/2019
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 3/2019 ביצוע שיפוצים למעון יום קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 04/03/2019 תאריך סגירת המכרז: 04/04/2019
שם המכרז: מכרז לתפקיד עו"ס למיצוי זכויות קטגוריה: כח אדם סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 01/02/2019 תאריך סגירת המכרז: 26/02/2019
שם המכרז: מכרז לתפקיד עו"ס כוללני קטגוריה: כח אדם סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 01/02/2019 תאריך סגירת המכרז: 26/02/2019
שם המכרז: מכרז לתפקיד עובד סוציאלי למיצוי זכויות במועצה המקומית חצור הגלילית קטגוריה: כללי סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 26/01/2019 תאריך סגירת המכרז: 26/02/2019
שם המכרז: מכרז לתפקיד עובד סוציאלי כוללני במועצה המקומית חצור הגלילית קטגוריה: כללי סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 26/01/2019 תאריך סגירת המכרז: 26/02/2019
שם המכרז: מכרז מס' 3/19 ניתוב וסימון כבישים קטגוריה: כללי סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 03/01/2019 תאריך סגירת המכרז: 03/02/2019
שם המכרז: מכרז מס' 2/19 שדרוג ביה"ס קול יהודה קטגוריה: כללי סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 01/01/2019 תאריך סגירת המכרז: 21/01/2019
שם המכרז: מכרז מס' 4/19 מתן שירותי חשמלאות קטגוריה: כללי סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 01/01/2019 תאריך סגירת המכרז: 21/01/2019
שם המכרז: מכרז מס' 5/19 שיפוץ מבנה האב קטגוריה: כללי סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 01/01/2019 תאריך סגירת המכרז: 31/01/2019
שם המכרז: מכרז יועץ כלכלי - פיננסי קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז: 10/06/2021

חזור למכרזים פעילים