<![CDATA[חצור הגלילית]]>Tue, 20 Nov 2018 18:26:40 +0200Tue, 20 Nov 2018 18:26:40 +0200http://www.hatzorg.co.il/1800<![CDATA[הודעה בדבר דרכי הצבעה לאנשים המוגבלים בניידות]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2126288AR_2126288Thu, 11 Oct 2018 15:30:19 +0300<![CDATA[תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2017]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2126287AR_2126287Thu, 11 Oct 2018 15:28:59 +0300<![CDATA[הגשת הצעת מועמד ורשימת מועמדים]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2110839AR_2110839Wed, 22 Aug 2018 15:23:02 +0300<![CDATA[מכרז מספר 16\2018 - שיפוץ מבנה האב]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2107947AR_2107947Thu, 02 Aug 2018 08:57:12 +0300<![CDATA[הגשת מועמדות לתפקיד מזכירי ועדות קלפי בבחירות למועצה מקומית]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2107193AR_2107193Thu, 26 Jul 2018 14:06:01 +0300<![CDATA[דוח הממונה על תלונות הציבור 2017]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2106345AR_2106345Wed, 18 Jul 2018 14:53:00 +0300<![CDATA[דוח מבקר המדינה 2017]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2106344AR_2106344Wed, 18 Jul 2018 14:51:28 +0300<![CDATA[ קול קורא לקידום מוסיקאים בגליל כיוצרים עצמאיים - 2018 .]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2105226AR_2105226Wed, 11 Jul 2018 15:08:25 +0300<![CDATA[דוח לתושב 2017]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2102925AR_2102925Wed, 27 Jun 2018 13:17:29 +0300<![CDATA[מחלקת הנוער מחפשת מדריכים למרכזי הנוער]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2100946AR_2100946Mon, 18 Jun 2018 12:31:51 +0300<![CDATA[קיץ 2018 ביחידת הנוער בחצור הגלילית]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2100943AR_2100943Mon, 18 Jun 2018 12:25:36 +0300<![CDATA[פרוטוקול מליאת המועצה מן המניין מס' 3/18 מיום ראשון כ"ח אייר תשע"ח 13/05/18]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2096956AR_2096956Mon, 04 Jun 2018 15:47:26 +0300<![CDATA[אופק מרכזי מצוינות מאפשר לכם לפגוש את עולם המדעים והטכנולוגיה באופן חוויתי]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2095263AR_2095263Thu, 31 May 2018 10:03:18 +0300<![CDATA[https://bit.ly/2Ia6cAt]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2087402AR_2087402Wed, 09 May 2018 15:27:43 +0300<![CDATA[מכרז חידור הציר הראשי מקטע א']]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2084396AR_2084396Thu, 03 May 2018 10:18:17 +0300<![CDATA[מכרז חידוש חזיתות מבנים , חוני המעגל]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2084394AR_2084394Thu, 03 May 2018 10:16:10 +0300<![CDATA[ שבוע התנדבות נוער בחצור הגלילית "מכה גלים" שנה שניה ברציפות]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2070765AR_2070765Tue, 27 Mar 2018 11:47:59 +0300<![CDATA[ הצטרפו לסיירת ההורים בחצור הגלילית -כי השינוי והשמירה על ילדינו בידיים שלכם!]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2070764AR_2070764Tue, 27 Mar 2018 11:47:05 +0300<![CDATA[ חצור ממשיכה בתנופה והפעם תוספת מקומות חניה!]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2070760AR_2070760Tue, 27 Mar 2018 11:32:08 +0300<![CDATA[ את הדגל מעבירים בחצור הגלילת וצועדים במסע ה-70]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2070759AR_2070759Tue, 27 Mar 2018 11:32:06 +0300<![CDATA[ ילדי חצור הגלילית אימצו את ותיקי היישוב ביום המעשים הטובים]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2070758AR_2070758Tue, 27 Mar 2018 11:31:02 +0300<![CDATA[ יום האישה במרכז רמון]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2070757AR_2070757Tue, 27 Mar 2018 11:29:37 +0300<![CDATA[ טיש עושים בשלושה או לא עושים בכלל!]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2070756AR_2070756Tue, 27 Mar 2018 11:28:36 +0300<![CDATA[קול קורא להפעלת בר נייד בחצור הגלילית]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2069586AR_2069586Wed, 21 Mar 2018 15:21:49 +0200<![CDATA[קול קורא להקמת ועדי בתים]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2069582AR_2069582Wed, 21 Mar 2018 15:14:33 +0200<![CDATA[מליאת המועצה מן המניין 2/18 מיום שלישי כו' באדר תשע"ח 13/03/2018]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2069431AR_2069431Wed, 21 Mar 2018 12:21:55 +0200<![CDATA[ משדרגים במרץ גם במרכז צעירים בחצור הגלילית]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2063568AR_2063568Sun, 11 Mar 2018 12:12:10 +0200<![CDATA[ מנהיגות מתוקה בחצור הגלילית]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2063559AR_2063559Sun, 11 Mar 2018 12:08:54 +0200<![CDATA[ בחצור הגלילית נערכים לחירום - "הטורח בשגרה לקראת מוכנות במצבי משבר יעמוד איתן וחזק גם בעת חירום" ]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2063556AR_2063556Sun, 11 Mar 2018 12:06:44 +0200<![CDATA[העיר חצור צהלה ושמחה]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2063554AR_2063554Sun, 11 Mar 2018 12:05:23 +0200<![CDATA[ נמשכות העבודות לשדרוג רחוב אילן רמון]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2063550AR_2063550Sun, 11 Mar 2018 12:02:40 +0200<![CDATA[חתימה]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2061422AR_2061422Wed, 07 Mar 2018 14:13:07 +0200<![CDATA[ עוסקים במהות ובאיכות החינוך ביישוב]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2059465AR_2059465Sun, 04 Mar 2018 15:42:38 +0200<![CDATA[ מתקנים כבישים, משפרים נגישות ושומרים על הבטיחות]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2059464AR_2059464Sun, 04 Mar 2018 15:41:22 +0200<![CDATA[ חצור הגלילית צהלה ושמחה בעדלאידע הקהילתית הרביעית!]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2059463AR_2059463Sun, 04 Mar 2018 15:40:35 +0200<![CDATA[ והגית בו יומם וליל-חידון התנ"ך של חצור הגלילית, נריה שלג חתן התנ"ך היישובי - תשע"ח]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2059462AR_2059462Sun, 04 Mar 2018 15:39:41 +0200<![CDATA[פרטי התקשרות הממונה על חוק חופש המידע]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2058996AR_2058996Sun, 04 Mar 2018 08:43:17 +0200<![CDATA[ "אני שמח לראות כי הפרויקט החשוב הזה ממש קרוב לביצוע ותכנית רבת השנים מגיעה לידי מימוש". אמר הרב אריה מכלוף דרעי במסגרת ביקורו בחצור הגלילית.]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2056431AR_2056431Sun, 25 Feb 2018 15:33:25 +0200<![CDATA[ "אני שמח לראות את התקדמות הפרויקטים והתפתחותה של חצור", אמר הרב אריה מכלוף דרעי במסגרת ביקורו בחצור הגלילית.]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2056430AR_2056430Sun, 25 Feb 2018 15:32:05 +0200<![CDATA[ "נעשה ככל יכולתנו להמשיך לסייע להתפתחותה של חצור", אמר הרב אריה מכלוף דרעי במסגרת ביקורו בחצור הגלילית.]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2056429AR_2056429Sun, 25 Feb 2018 15:29:57 +0200<![CDATA[ מסיירים ומתגאים-מעל 80% זכאות לבגרות בקריות החינוך אמית ואורט!]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2056428AR_2056428Sun, 25 Feb 2018 15:28:45 +0200<![CDATA[שומרים על בטיחות הממתינים לתחבורה הציבורית - 380,000 ₪ הושקעו בתחנות חדשות]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2056427AR_2056427Sun, 25 Feb 2018 15:27:49 +0200<![CDATA[ בני הנוער יזמו פינוק לכל הקהילה ביום המשפחה!]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2056426AR_2056426Sun, 25 Feb 2018 15:26:35 +0200<![CDATA[ "נעשה ככל יכולתנו להמשיך לסייע להתפתחותה של חצור", אמר הרב אריה מכלוף דרעי במסגרת ביקורו בחצור הגלילית.]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2056425AR_2056425Sun, 25 Feb 2018 15:24:41 +0200<![CDATA[ "30 שנה אני עובד ברשות ומעולם לא ראיתי היקף רב כזה של תקציבים ודחיפה לעשייה".]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2050259AR_2050259Mon, 19 Feb 2018 15:58:46 +0200<![CDATA[העבודות בפארק רובע המרכז בעיצומן]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2050250AR_2050250Mon, 19 Feb 2018 15:54:06 +0200<![CDATA[עדלידע קהילתית בחצור הגלילית]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2050248AR_2050248Mon, 19 Feb 2018 15:53:59 +0200<![CDATA[ מהפכה דיגיטלית בחצור הגלילית]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2050243AR_2050243Mon, 19 Feb 2018 15:52:20 +0200<![CDATA[ חונים בבטחה – שומרים על הקהילה]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2050241AR_2050241Mon, 19 Feb 2018 15:50:53 +0200