<![CDATA[חצור הגלילית]]>Sun, 17 Sep 2017 16:05:08 +0300Sun, 17 Sep 2017 16:05:08 +0300http://www.hatzorg.co.il/1800<![CDATA[צו מיסים לשנת 2018]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1924436AR_1924436Thu, 07 Sep 2017 10:50:11 +0300<![CDATA[שנת הלימודים תשע"ח נפתחת בתרועה רמה!]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1922808AR_1922808Mon, 04 Sep 2017 16:31:04 +0300<![CDATA[ הכל מתחיל ב א ]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1922800AR_1922800Mon, 04 Sep 2017 16:18:04 +0300<![CDATA[ "ניצנים" נראו נראו בארץ... עת חצור הגיעה!]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1917172AR_1917172Sun, 27 Aug 2017 08:29:51 +0300<![CDATA[ הקיץ הזה היה טודו בום!!]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1917171AR_1917171Sun, 27 Aug 2017 08:27:45 +0300<![CDATA[בילדים מטפלים באמונה ]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1917169AR_1917169Sun, 27 Aug 2017 08:25:29 +0300<![CDATA[משקיעים בספורט ופנאי בחצור- שדרוג טריבונות מגרש הכדורגל הגיע לסיומו.]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1916038AR_1916038Wed, 23 Aug 2017 08:45:25 +0300<![CDATA[ פארק קק"ל מתחדש]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1916036AR_1916036Wed, 23 Aug 2017 08:39:23 +0300<![CDATA[בתי הספר מתחדשים לקראת שנת הלימודים]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1916035AR_1916035Wed, 23 Aug 2017 08:39:21 +0300<![CDATA[ מלגת קרן 'האחים אמר']]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1916032AR_1916032Wed, 23 Aug 2017 08:32:08 +0300<![CDATA[התקציבים גדלו, הגירעון ירד וההשקעה בחצור התעצמה]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1916031AR_1916031Wed, 23 Aug 2017 08:32:06 +0300<![CDATA[אמונה בחינוך לגיל הרך]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1916030AR_1916030Wed, 23 Aug 2017 08:31:16 +0300<![CDATA[ חלוקת מלגת הלורד משכון ומגבית בריטניה-שנה שביעית של הצלחה אקדמית!]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1916029AR_1916029Wed, 23 Aug 2017 08:30:23 +0300<![CDATA[חוק הנוער-מה מטרתו? כיצד עוזר ומגן על הילדים ומשפחתם]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1916027AR_1916027Wed, 23 Aug 2017 08:29:17 +0300<![CDATA[ אהבה לחצור תוצרת אמריקה]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1916026AR_1916026Wed, 23 Aug 2017 08:26:33 +0300<![CDATA[שר הכלכלה הגיע לחצור והתרשם מתנופת הבנייה והתחדשות הישוב!]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1911854AR_1911854Sun, 30 Jul 2017 09:22:47 +0300<![CDATA[שוברים שיאים במספר הנרשמים לקייטנות בגני הילדים!]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1911853AR_1911853Sun, 30 Jul 2017 09:20:02 +0300<![CDATA[ גם בקיץ לא מפסיקים ללמוד ולשאוף למצוינות בחצור]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1911852AR_1911852Sun, 30 Jul 2017 09:14:51 +0300<![CDATA[נקבעה מזוזה בבית גיל הזהב במחודש!]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1911851AR_1911851Sun, 30 Jul 2017 09:13:56 +0300<![CDATA[אופק לחינוך-מתכננים את שנת הלימודים הקרובה עם מח"ר! ]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1911618AR_1911618Thu, 27 Jul 2017 14:09:35 +0300<![CDATA[מהפך לפח-מערך פחי האשפה בחצור ישודרג]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1911616AR_1911616Thu, 27 Jul 2017 14:07:44 +0300<![CDATA[23 ראשי רשויות הגיעו ללמוד מחצור הגלילית-מודל לרשות מצליחה!]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1911614AR_1911614Thu, 27 Jul 2017 14:06:46 +0300<![CDATA[באים עד אליכם לשכונה-המועצה מגיע אל התושב]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1911613AR_1911613Thu, 27 Jul 2017 14:05:46 +0300<![CDATA[ילדים ונוער יצאו לחופשה-הסתיימה תשע"ז-שנת לימודים פוריה!]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1911612AR_1911612Thu, 27 Jul 2017 14:04:59 +0300<![CDATA[ חצור הגלילית מובילה ומפקחת על תנאי בתברואה בבתי העסק שבתחומה]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1911611AR_1911611Thu, 27 Jul 2017 14:04:00 +0300<![CDATA[ חצור הגלילית משתתפת במיזם "ביטחון תזונתי"]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1911610AR_1911610Thu, 27 Jul 2017 14:03:29 +0300<![CDATA[ שנה של השקעות בתרבות בחצור-1.5 מ' ₪ שיושקעו בעיקר בחודשי הקיץ!]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1911604AR_1911604Thu, 27 Jul 2017 13:27:25 +0300<![CDATA[ קהילה צומחת וחזקה עם שיעור גירושין הנמוך בארץ-חצור הגלילית]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1911603AR_1911603Thu, 27 Jul 2017 13:26:45 +0300<![CDATA[ מכרז ביצוע לפרויקט החניות הגדול - יוצא לדרך!]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1911602AR_1911602Thu, 27 Jul 2017 13:16:05 +0300<![CDATA[תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2016]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1911601AR_1911601Thu, 27 Jul 2017 12:57:13 +0300<![CDATA[מכרז להקמת חניונים ושיפור תשתיות בחצור הגלילית]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1906446AR_1906446Thu, 29 Jun 2017 14:22:32 +0300<![CDATA[בקשה לרישיון עסק/היתר זמני]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1906445AR_1906445Thu, 29 Jun 2017 14:20:12 +0300<![CDATA[לראשונה בהיסטורית המועצה "חצור הגלילית"-יושקעו מעל 56 מיליוני שקלים למען רווחת התושבים ופיתוח הישוב!]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1900288AR_1900288Sun, 11 Jun 2017 11:28:47 +0300<![CDATA[ גאווה מקומית - אגם בוגנים הגיעה לגמר הארצי בחידון המשניות]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1900283AR_1900283Sun, 11 Jun 2017 11:24:59 +0300<![CDATA[ממשיכים לעשות סדר בחצור הגלילית]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1900280AR_1900280Sun, 11 Jun 2017 11:22:21 +0300<![CDATA[בריכת השחייה בחצור הגלילית נפתחה בזמן!]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1900279AR_1900279Sun, 11 Jun 2017 11:20:53 +0300<![CDATA[טופס בקשה להנחה בארנונה]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1899162AR_1899162Thu, 08 Jun 2017 09:57:28 +0300<![CDATA[איסור חנייה של אוטובוסים ומשאיות מעל ל-10 טון ברחבי היישוב]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1897159AR_1897159Sun, 04 Jun 2017 09:13:27 +0300<![CDATA[ מסיימים את עונת הכדורגל 2016-2017]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1897157AR_1897157Sun, 04 Jun 2017 09:07:18 +0300<![CDATA[מבקרים בקרית החינוך אורט, שבט סופר וחוני המעגל]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1897153AR_1897153Sun, 04 Jun 2017 08:59:07 +0300<![CDATA[המועצה אישרה הנחה לבעלי חוב בארנונה]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1894861AR_1894861Sun, 28 May 2017 14:50:23 +0300<![CDATA[ילדי חצור מפגינים אהבת מולדת וכבוד לבירה ירושלים]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1894719AR_1894719Sun, 28 May 2017 11:52:46 +0300<![CDATA[נוספו עשרות חניות חדשות]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1894702AR_1894702Sun, 28 May 2017 11:37:12 +0300<![CDATA[עושים סדר בחצור הגלילית]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1890825AR_1890825Sun, 21 May 2017 09:12:22 +0300<![CDATA[ כל ילדי חצור בסימן אחדות]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1890814AR_1890814Sun, 21 May 2017 08:53:29 +0300<![CDATA[ביקור השר לשירותי דת ח"כ דוד אזולאי בחצור]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1890813AR_1890813Sun, 21 May 2017 08:53:18 +0300<![CDATA[ עבודות שיפוץ חצרות משחקים בגנים בעיצומן]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1890812AR_1890812Sun, 21 May 2017 08:50:21 +0300<![CDATA[פיקוח עירוני]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1888167AR_1888167Mon, 15 May 2017 13:10:39 +0300<![CDATA[ שבט ירוק]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1888166AR_1888166Mon, 15 May 2017 13:09:09 +0300<![CDATA[מנכ"ל משרד הפריפריה הנגב והגליל אריאל משעל בביקור בחצור הגלילית ]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1888165AR_1888165Mon, 15 May 2017 13:08:18 +0300