<![CDATA[חצור הגלילית]]>Tue, 16 Jan 2018 15:05:08 +0200Tue, 16 Jan 2018 15:05:08 +0200http://www.hatzorg.co.il/1800<![CDATA[ כולנו יחדיו באחווה מחודשת!]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2016644AR_2016644Tue, 16 Jan 2018 11:21:05 +0200<![CDATA[ פרויקט אוהבים את ועד הבית ממשיך!]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2016636AR_2016636Tue, 16 Jan 2018 11:18:07 +0200<![CDATA[ כשהרוח הישראלית נושבת חצור הגלילית מתחזקת!]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2016632AR_2016632Tue, 16 Jan 2018 11:17:28 +0200<![CDATA[ עם הצלחות לא מתווכחים כשמשרד החינוך מחלק שבחים!]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2016631AR_2016631Tue, 16 Jan 2018 11:16:15 +0200<![CDATA[רישום לגני טרום חובה, חובה וכיתות א’ לשנה”ל תשע”ט]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2016480AR_2016480Tue, 16 Jan 2018 08:51:38 +0200<![CDATA[פתיחת המלגות הישוביות לשנה"ל תשע"ח]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2013332AR_2013332Thu, 11 Jan 2018 14:49:47 +0200<![CDATA[מלגות קרן הלורד משכון ומגבית בריטניה]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2011621AR_2011621Mon, 08 Jan 2018 16:10:15 +0200<![CDATA[מלגת קרן אברט לבוגרי בית ספר אורט חצור הגלילית]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2011619AR_2011619Mon, 08 Jan 2018 16:08:43 +0200<![CDATA[ההרשמה למלגת "קרן האחים אמר" לשנה"ל תשע"ח]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2011614AR_2011614Mon, 08 Jan 2018 16:02:04 +0200<![CDATA[פועלים מהל"ב]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2010836AR_2010836Sun, 07 Jan 2018 12:45:30 +0200<![CDATA[נירים בשכונות – "צוק יציב בעולם סוער"]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2010834AR_2010834Sun, 07 Jan 2018 12:44:36 +0200<![CDATA[ ללא גבולות]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2010826AR_2010826Sun, 07 Jan 2018 12:38:01 +0200<![CDATA[ הפחים מתחלפים והרחובות נקיים!]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2010825AR_2010825Sun, 07 Jan 2018 12:37:55 +0200<![CDATA[ שער שוויון תוכנית ספורטיבית שמוסיפה לילדים המון!]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2008213AR_2008213Tue, 02 Jan 2018 16:47:59 +0200<![CDATA[צמיחה לצד זיכרון]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2008212AR_2008212Tue, 02 Jan 2018 16:47:04 +0200<![CDATA[ חולקו 85 מלגות ע"ש אברט]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2008210AR_2008210Tue, 02 Jan 2018 16:42:26 +0200<![CDATA[חגיגת כדורגל לזכרו של אוריאל חיים כהן ז"ל]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2008205AR_2008205Tue, 02 Jan 2018 16:34:39 +0200<![CDATA[מסמכים להגשת בקשה להנחה עפ"י מבחן הכנסה ובקשה להנחה לוועדת הנחות]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2003842AR_2003842Wed, 27 Dec 2017 13:27:40 +0200<![CDATA[ חג של אור בחצור]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2003833AR_2003833Wed, 27 Dec 2017 13:19:48 +0200<![CDATA[ נחנך הבית בכרמים-דואגים לכל התושבים!]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2003832AR_2003832Wed, 27 Dec 2017 13:17:47 +0200<![CDATA[קול קורא להקמת מאגר יועצים ומתכננים עבור החברה הכלכלית לפיתוח חצור הגלילית]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1999602AR_1999602Wed, 20 Dec 2017 12:56:23 +0200<![CDATA[ פורסים רשת ביטחון לנוער חצור-מתגייסים לסיירת (ההורים)!]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1999478AR_1999478Wed, 20 Dec 2017 09:36:45 +0200<![CDATA[ נבחרת החלומות של חצור הגלילית זוכה בפרס ניהול תקין לשנים 2016-2017]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1999475AR_1999475Wed, 20 Dec 2017 09:35:05 +0200<![CDATA[ מרכז רמון-ה"מקום" לנוער הצעיר של חצור!]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1999471AR_1999471Wed, 20 Dec 2017 09:33:31 +0200<![CDATA[ המהפכה שבדרך!]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1995903AR_1995903Tue, 12 Dec 2017 10:08:42 +0200<![CDATA[ הכל זהב- חונכים את בית ותיקי חצור!]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1995897AR_1995897Tue, 12 Dec 2017 10:06:14 +0200<![CDATA[ מליאת המועצה אישרה תקציב שיסתכם כ-רבע מיליארד ₪]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1995894AR_1995894Tue, 12 Dec 2017 10:04:29 +0200<![CDATA[מליאת מועצה טלפונית 6/17 מתאריך 21.11.17]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1992652AR_1992652Thu, 07 Dec 2017 15:33:27 +0200<![CDATA[מליאת מועצה טלפונית 5/17 מתאריך 21.11.17]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1992651AR_1992651Thu, 07 Dec 2017 15:33:01 +0200<![CDATA[מליאת מועצה טלפונית 4/17 מתאריך 16.11.17]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1992649AR_1992649Thu, 07 Dec 2017 15:32:28 +0200<![CDATA[מליאת מועצה טלפונית 3/17 מתאריך 30.8.17]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1992648AR_1992648Thu, 07 Dec 2017 15:31:36 +0200<![CDATA[מליאת מועצה טלפונית 2/17 מתאריך 2.8.17]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1992646AR_1992646Thu, 07 Dec 2017 15:30:41 +0200<![CDATA[מליאת מועצה טלפונית 1/17 מתאריך 9.7.17]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1992645AR_1992645Thu, 07 Dec 2017 15:29:59 +0200<![CDATA[פרוטוקול מליאת המועצה מן המניין 5/17 מתאריך 3.12.17]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1992643AR_1992643Thu, 07 Dec 2017 15:28:27 +0200<![CDATA[פרוטוקול מליאת המועצה מן המניין 4/17 מתאריך 29.10.17]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1992642AR_1992642Thu, 07 Dec 2017 15:27:11 +0200<![CDATA[פרוטוקול מליאת המועצה מן המניין 3/17 מתאריך 27.8.17]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1992636AR_1992636Thu, 07 Dec 2017 15:25:44 +0200<![CDATA[פרוטוקול מליאת המועצה מן המניין 2/17 מתאריך 18.6.17]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1992635AR_1992635Thu, 07 Dec 2017 15:23:39 +0200<![CDATA[פרוטוקול מליאת המועצה מן המניין 1/17 מתאריך 2.4.17]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1992633AR_1992633Thu, 07 Dec 2017 15:21:24 +0200<![CDATA[פרוטוקול מליאת המועצה שלא מן המניין 4/17 מתאריך 19.6.17]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1992631AR_1992631Thu, 07 Dec 2017 15:19:54 +0200<![CDATA[פרוטוקול מליאת המועצה שלא מן המניין 5/17 מתאריך 3.12.17]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1992627AR_1992627Thu, 07 Dec 2017 15:15:18 +0200<![CDATA[פרוטוקול מליאת המועצה שלא מן המניין 3/17 מתאריך 15.5.17]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1992622AR_1992622Thu, 07 Dec 2017 15:11:48 +0200<![CDATA[פרוטוקול מליאת המועצה שלא מן המניין 2/17 מתאריך 12.2.17]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1992616AR_1992616Thu, 07 Dec 2017 15:09:08 +0200<![CDATA[פרוטוקול מליאת המועצה שלא מן המניין 1/17 1.1.17]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1992615AR_1992615Thu, 07 Dec 2017 15:04:25 +0200<![CDATA[הזמנה להירשם בספר הקבלנים - ספקים]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1992380AR_1992380Thu, 07 Dec 2017 12:10:45 +0200<![CDATA[שנה חדשה תקציב היסטורי של כ80 מלש"ח והעשייה ממשיכה ומתעצמת!]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1991713AR_1991713Wed, 06 Dec 2017 16:19:40 +0200<![CDATA[ מצוינות בכדורגל כראי להצלחה בחיים-הרצאה נודדת עם רן בן שמעון במרכז צעירים]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1991710AR_1991710Wed, 06 Dec 2017 16:15:19 +0200<![CDATA[ בליגה של הגדולים: מעל 77% מבוגרי אורט ואמית זכאים לבגרות]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1991708AR_1991708Wed, 06 Dec 2017 16:14:56 +0200<![CDATA[כותרת הכתבה]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1985814AR_1985814Wed, 29 Nov 2017 13:31:48 +0200<![CDATA[ מצלמות אבטחה באזור התעשייה לשמירה על השקט והחיים בבטחה]]>http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1985784AR_1985784Wed, 29 Nov 2017 13:09:10 +0200