בנייה חדשה  |  Мы здесь живем  |  דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  ארכיון  |  צור קשר  
מליאת מועצה טלפונית 6/17 מתאריך 21.11.17
תגובות: -1  צפיות: -1
מליאת מועצה טלפונית 5/17 מתאריך 21.11.17
תגובות: -1  צפיות: -1
מליאת מועצה טלפונית 4/17 מתאריך 16.11.17
תגובות: -1  צפיות: -1
מליאת מועצה טלפונית 3/17 מתאריך 30.8.17
תגובות: -1  צפיות: -1
מליאת מועצה טלפונית 2/17 מתאריך 2.8.17
תגובות: -1  צפיות: -1
מליאת מועצה טלפונית 1/17 מתאריך 9.7.17
תגובות: -1  צפיות: -1
פרוטוקול מליאת המועצה מן המניין 5/17 מתאריך 3.12.17
תגובות: -1  צפיות: -1
פרוטוקול מליאת המועצה מן המניין 4/17 מתאריך 29.10.17
תגובות: -1  צפיות: -1
פרוטוקול מליאת המועצה מן המניין 3/17 מתאריך 27.8.17
תגובות: -1  צפיות: -1
פרוטוקול מליאת המועצה מן המניין 2/17 מתאריך 18.6.17
תגובות: -1  צפיות: -1
פרוטוקול מליאת המועצה מן המניין 1/17 מתאריך 2.4.17
תגובות: -1  צפיות: -1
פרוטוקול מליאת המועצה שלא מן המניין 4/17 מתאריך 19.6.17
תגובות: -1  צפיות: -1
פרוטוקול מליאת המועצה שלא מן המניין 5/17 מתאריך 3.12.17
תגובות: -1  צפיות: -1
פרוטוקול מליאת המועצה שלא מן המניין 3/17 מתאריך 15.5.17
תגובות: -1  צפיות: -1
פרוטוקול מליאת המועצה שלא מן המניין 2/17 מתאריך 12.2.17
תגובות: -1  צפיות: -1
פרוטוקול מליאת המועצה שלא מן המניין 1/17 1.1.17
תגובות: -1  צפיות: -1