בנייה חדשה  |  Мы здесь живем  |  דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  ארכיון  |  צור קשר  

קול קורא לקידום מוסיקאים בגליל כיוצרים עצמאיים - 2018 .יוצרים מוזיקה מקורית? גרים בגליל?מוזמנים לקחת חלק בתכנית "יוצרים מוסיקה גלילית".הרשות לפיתוח הגליל ) להלן הרשות( רואה חשיבות רבה בקידום וחיזוק היצירה והיוצרים המקומיים –המתגוררים בגליל ) ע"פ חוק הגליל, התשנ"ג - 1993 (, תוך מינוף וטיפוח התרבות, יצירת מרחב תרבותיעשיר הנותן מענה לאוכלוסייה רחבה, קירובם של התושבים ליוצרים וליצירה המקומית ומיתוגו של הגלילכאזור צורך ויוצר תרבות ואומנות. אלה בנוסף לסברה כי הגליל מהווה כר פורה ליצירתיות בתחוםהמוסיקה הן ברמה הלאומית והן ברמה הבינלאומית.הרשות חברה לארגון אמני ישראל ) להלן אמ"י( מתוך מטרה לאתר ולעודד יוצרים חדשים בתחום –המוסיקה. להצמיחם ולתת ביטוי לרוח החשיבה והיצירה שלהם.יוצרים אשר יהיו חלק מהתכנית יקבלו ליווי אמנותי וכלים מקצועיים הרלוונטיים לתחום וכן הזדמנותלקבלת חשיפה בימתית ותקשורתית.בנוסף, כל יוצר אשר יגיש מועמדות ויעמוד בתנאי הסף גם אם לא התקבל לתכנית, יקבל מקרן אמ"יחברות של שנה במתנה בשווי 500 ₪ כולל יעוץ משפטי וליווי מקצועי.תנאי הסף:.1 יוצר אשר הינו תושב הגליל במשך לפחות שלוש השנים האחרונות ..2 יוצר אשר יש לו רפרטואר ) לפחות 5 יצירות ( מוכן להקלטה. למען הבהר, אפשר להאזין לדמו של5 יצירות מקוריות של היוצר לקראת הקלטה..3 יוצרים שהם גם מבצעים )ביצוע קולי(. למען הבהר, אין מדובר בחיפוש מבצעים בלבד.קריטריונים נוספים:.1 הסכמה אישית להצטלם ולהתפרסם במסגרת התכנית.2 מתן זכויות לרשות להשתמש בחומרים של האמן )מבחינת זכויות יוצרים( לטובת קידום התכניתבפרסום ותקשורת..3 התחייבות להגיע לאודישנים בתאריכים שיקבעו..4 התחייבות לזמינות לתקופת תכנית ולהשתתפות בכל המפגשים והמופעים במידה ויהיו..5 חתימה מראש על טופס בקשה למלגה בהתאם להוראת תכ"מ מספר 6.2.0.2 למקרה שהיוצריבחר לשלב ג' של התכנית.שלבי התכנית:שלב א'מיונים ואיתור מועמדים מתאימים לתכנית.שלב ב'סדנא מקצועית והכשרה אמנותית לקבוצה נבחרת.שלב ג'חונכות אישית למספר יוצרים אשר יבחרו מתוך הנבחרת לכדי הפקת מאסטר מוזיקאלי.שלב זה וקבלת התמיכה כפופים להוראת תכ"מ מספר 6.2.0.2 .הגשת המועמדות לתכנית הינה עד ליום ב' 30.7.18 בשעה 15:00 .2יש להעביר את כל החומרים המתבקשים לרשות לפיתוח הגליל. בדואל: shira@galil.gov.ilאו במסירה ידנית במשרדי הרשות לפיתוח הגליל, פארק תעשיות בר לב. ) טלפון לתיאום הגעה –04-9552426 )מסמכים נוספים שיש לצרף לטופס ההרשמה:.1 קורות חיים..2 אסמכתא על מקום המגורים צילום תעודת זהות עם ספח פתוח. -.3 קישור דיגיטלי/ דיסק/ דיסק און קי לביצוע מצולם של היוצר ליצירה מקורית שלו..4 מומלץ לצרף המלצות.*למען הסר ספק, כל האמור בקול קורא זה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה וכן בלשון רבים.* כל האמור לעיל כפוף להרשאות תקציביות.* הפקת המאסטרים מותנית בין השאר בכך שאכן ימצאו יוצרים ההולמים את מטרות התוכנית ואתהצרכים במרחב הגליל.