בנייה חדשה  |  Мы здесь живем  |  דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  ארכיון  |  צור קשר  

בהתכנסותה האחרונה של הנהלת המועצה אושר פה אחד את הפעלת מבצע הנחות בארנונה לפי התקנות. הנהלת המועצה קיבלה החלטה להחיל את שיעורי ההפחתה ומספר התשלומים לפי התקנות וקבעה כי הפחתת הסכומים תחול על כלל הנכסים הן הפרטיים והן העסקיים. מי ששילם את הארנונה במלואה בשנים 2015,2016, זכאי להנחה על חוב קיים עד שנת 2014. המשלם בתשלום אחד יזכה להנחה של 50% על כלל החוב. המשלם ב12 תשלומים בהמחאות דחויות ומי שמשלם ב24 תשלומים בהוראה בלתי חוזרת יזכו ל 45% הנחה על כלל החוב. יש לציין כי המבקש להפעיל נוהל זה יחתום על טופס התחייבות לעמוד בתשלומים השונים. אי עמידה בשני תשלומים רצופים תגרור ביטול ההנחה ותשלום מלא של החוב בשלמותו. אין כל ספק כי החלטה זו באה על מנת לאפשר סיוע לכל אותם תושבים אשר צברו חוב ואינם מסוגלים לשלמו. כידוע, אחוזי הריבית שנקבעו ע"י המדינה גבוהים במיוחד ולכן מבצע זה יאפשר סיוע רב לאותם תושבים.