בנייה חדשה  |  Мы здесь живем  |  דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  ארכיון  |  צור קשר  
אגף הרווחה אגף גזברות אגף הנדסה אגף טכני מרכז צעירים תנופת הבנייה מתנ"ס
המרכז לגיל הרך אמנים בחצור מוקד עירוני
Turn on/off Settings

האפשרויות העומדות בפניך עם קבלת הודעה קנס: 1. עליך לשלם תוך 90 יום מקבלת הודעה קנס את הקנס כמפורט בהודעה, זולת אם מועד תודיע כמפורט בפסקה (3) להלן, כי ברצונך להישפט. אם תוך המועד האמור לא תשלם את הקנס ולא תודיע כי ברצונך להישפט, תיווסף על הקנס תוספת פיגור כאמור בסעיף 67 לחוק עונשין, התשל"ז – 1977. 2. אם ברצונך להגיש בקשה לביטול הודעה תשלום הקנס מהעילות הקבועות בחוק, עליך לכתוב את פרטיך בטופס בקשה לביטול הודעת הקנס, לפרט את נימוקיך לבקשה, ולשלוח אותה למען הרשום בהודעה תשלום הקנס או באמצעות פקס שמספרו 04-6916948 . 3. לתשומות לבך, עליך להגיש את בקשתך תוך 30 יום מיום קבלת הודעת הקנס. 4. אם ברצונך להישפט על העבירה בבית המשפט, עליך למלא את פרטיך בטופס בקשה להישפט (שנמצא על גבי הדוח שקיבלת), לחתום עליו ולשלוח אותו למען הרשום בו, בדואר רשום, תוך המועד שנקבע לתשלום הקנס. 5. מי שהגיש בקשה לביטול הודעה קנס לא יהיה רשאי להודיע על רצונו להישפט, אלא תוך 30 ימים מיום המצאת ההודעה על החלטת התובע בעניין הביטול. טופס בקשה לביטול הודעת קנס.docx

 
 
חדשות
מבקר המועצה והממונה על תלונות הציבור
ארנונה
צור קשר
דוח לתושב - חוק חופש המידע
רישוי עסקים
 
 


עיצוב ובניית אתר: דפנה וקסלר


Powered by 022.co.ilכניסה למשתמש רשום | הצטרף לרשימת תפוצה | תנאי שימוש | הקם אתר חינם | | RSS