בנייה חדשה  |  Мы здесь живем  |  דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  ארכיון  |  צור קשר  
אגף הרווחה אגף גזברות אגף הנדסה אגף טכני מרכז צעירים תנופת הבנייה מתנ"ס
המרכז לגיל הרך אמנים בחצור מוקד עירוני
12:15 (24/01/17) עידן לב רן

פרוטוקול מליאת מועצה שלא מן המניין מספר 1.17 מתאריך 1.1.17.doc פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מספר 4.16 מיום 7.4.16_1.doc פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מספר 6.16 מיום 5.6.16.doc פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מספר 6.16 מיום 5.6.16_1.doc פרוטוקול מליאה 3.16.docx פרוטוקול מליאה בנושא אסיפה כללית של החברה הכלכלית מיום 4.12.16 מספר 4.16.doc פרוטוקול מליאת מועצה שלא מן המניין מספר 2.16 מיום 7.2.16.doc פרוטוקול מליאת מועצה שלא מן המניין מספר 2.16 מיום 7.2.16.doc פרוטוקול מליאת מועצה שלא מן המניין מספר 13.16 מיום 4.12.16.doc פרוטוקול מליה טלפונית מיום 19.12.16.doc פרוטוקול ישיבה מן המניין מספר 6.16 מיום 17.7.16.doc פרוטוקול ישיבת מועצה טלפוני מיום רביעי 4.5.16 מספר 5.16..doc פרוטוקול ישיבת מליאה טלפונית מספר 7.16 מיום 3.7.16.doc פרוטוקול ישיבת מליאה טלפונית מספר 9.16 מיום 25.7.16.doc פרוטוקול מליאת מועצה שלא מן המניין מספר 2.17 מיום 12.2.2017.doc

 
 
חדשות
מבקר המועצה והממונה על תלונות הציבור
ארנונה
צור קשר
דוח לתושב - חוק חופש המידע
רישוי עסקים
מכרזים