בנייה חדשה  |  Мы здесь живем  |  דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  ארכיון  |  צור קשר  
12:15 (24/01/17) עידן לב רן

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מספר 4.16 מיום 7.4.16_1.doc פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מספר 6.16 מיום 5.6.16.doc פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מספר 6.16 מיום 5.6.16_1.doc פרוטוקול מליאה 3.16.docx פרוטוקול מליאה בנושא אסיפה כללית של החברה הכלכלית מיום 4.12.16 מספר 4.16.doc פרוטוקול מליאת מועצה שלא מן המניין מספר 2.16 מיום 7.2.16.doc פרוטוקול מליאת מועצה שלא מן המניין מספר 2.16 מיום 7.2.16.doc פרוטוקול מליאת מועצה שלא מן המניין מספר 13.16 מיום 4.12.16.doc פרוטוקול מליה טלפונית מיום 19.12.16.doc פרוטוקול ישיבה מן המניין מספר 6.16 מיום 17.7.16.doc פרוטוקול ישיבת מועצה טלפוני מיום רביעי 4.5.16 מספר 5.16..doc פרוטוקול ישיבת מליאה טלפונית מספר 7.16 מיום 3.7.16.doc פרוטוקול ישיבת מליאה טלפונית מספר 9.16 מיום 25.7.16.doc פרוטוקול מליאת מועצה שלא מן המניין מספר 2.17 מיום 12.2.2017.doc