בנייה חדשה  |  Мы здесь живем  |  דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  ארכיון  |  צור קשר  
15:33 (23/01/17) עידן לב רן

ישיבת מליאה טלפונית מספר 13.14 מיום 17.12.14.doc פרוטוקול ישיבת מועצה טלפוני מיום רביעי 16.12.14 מספר 13.14.doc פרוטוקול ישיבת מליאה 6.14.doc פרוטוקול מליאה טלפוני מיום 9.7.14.doc פרוטוקול מליאת מועצה 6.14 תיקון מיום 7.5.14.doc פרוטוקול מליאת מועצה שלא מן המניין מספר 9.14 מיום 7.9.14.doc פרוטוקול מליאת מועצה שלא מן המניין מספר 10.14 מיום 11.11.14.doc פרוטוקול מליאת מועצה שלא מן המניין מספר 11.14 מיום 10.12.14.doc פרוטוקול מליאת מועצה שלא מן המניין מספר 12.14 מיום 10.12.14.doc פרוטוקול ישיבה מן המניין מספר 1.14 מיום 1.6.14.doc פרוטוקול ישיבה מן המניין מספר 2.14 מיום 1.6.14.doc פרוטוקול ישיבה טלפונית מספר 11.15 מיום 19.8.15.doc פרוטוקול ישיבת מועצה טלפוני מיום ראשון 11.10.15 מספר 12.15.doc פרוטוקול ישיבת מועצה טלפוני מיום רביעי 22.7.15 מספר 9.15.doc פרוטוקול ישיבת מועצה טלפוני מיום רביעי 9.12.15 מספר 17.15.doc פרוטוקול ישיבת מועצה טלפוני מיום רביעי 17.6.15 מספר 7.15.doc פרוטוקול ישיבת מועצה טלפוני מיום רביעי 24.6.15 מספר 8.15.doc פרוטוקול ישיבת מועצה טלפוני מיום שלישי 13.10.15 מספר 13.15.doc פרוטוקול ישיבת מליאה אישית וטלפונית מיום 28.12.15 מספר 16.15.doc פרוטוקול מליאת מועצה מן המניין מספר 1.15 מיום 22.2.15.doc פרוטוקול מליאת מועצה מן המניין מספר 2.15 מיום 22.2.15_1.doc פרוטוקול מליאת מועצה מן המניין מספר 3.15 מיום 26.4.15.doc פרוטוקול מליאת מועצה מן המניין מספר 14.15 מיום 18.10.15.doc פרוטוקול מליאת מועצה מן המניין מספר 15 15 מיום 22 11 15.doc פרוטוקול מליאת מועצה מן המניין מספר 15.15 מיום 22.11.15.doc פרוטוקול מליאת מועצה שלא מן המניין מספר 1.15 מיום 6.1.15.doc פרוטוקול מליאת מועצה שלא מן המניין מספר 2.15.doc פרוטוקול מליאת מועצה שלא מן המניין מספר 4.15 מיום 7.6.15.doc פרוטוקול מליאת מועצה שלא מן המניין מספר 5.15 מיום 7.6.15.doc פרוטוקול מליאת מועצה שלא מן המניין מספר 6 15 מיום 21 6 15.doc