בנייה חדשה  |  Мы здесь живем  |  דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  ארכיון  |  צור קשר  
הרב הראשי הראשון חצור הרב דעי עזיזי היה איש תורה וספר שחיתן לאורך השנים זוגות צעירים רבים מחצור והסביבה והיווה דמות מרכזית בישוב לאורך שנים רבות. חידון התנ"ך הישובי לא צוין שנים רבות וחידושו והקדשתו לזכרו של הרב הראשי לחצור מהווה ציון דרך חשוב בזיכרון הקולקטיבי בקרב תושבי חצור. השבוע התקיים בהיכל התרבות בחצור הגלילית חידון תנ"ך יישובי לנוער בסימן מנהיגות לזכרו של הרב הראשון של חצור הרב דיעי עזיזי זצ"ל . החידון נפתח ב 5 דקות למען גלעד שליט המציינות דקה אחת לכל שנה שגלעד נמצא בשבי בנות מהאולפנית אמרו כמה מילים והשמיעו את השיר שנכתב עליו.לאחר מכן הוקרנה מצגת המספרת את קורות חייו של הרב דיעי עזיזי זצ"ל.
19:00 (15/03/11) נורית מלכה

בחידון השתתפו תלמידים מבתי הספר אורט ואמי"ת אשר הפגינו בקיאות יפה בחומר דבר אשר הקשה על הכרעת השופטים ולבסוף נבחר במקום הראשון והוכרז כחתן התנ"ך לשנת תשע"א רביד פרץ מביה"ס אמית. נועה וענונו וצווה אופיר במקום השני ומהוות סגניות לחתן התנ"ך. היוזמה לעריכת חידון התנ"ך באה מדאי בן ציון בנו של הרב דעי לראש הרשות שמעון סוויסה בבקשה לערוך חידון להנצחת אביו ובמיוחד השנה לרגל 100 שנים להולדתו של הרב. שמעון נתן את ברכתו לנושא ואגף החינוך בהובלה של מר יוסי עמר וסיוע של ליאת כהן מנהלת פרויקטים בחינוך וצוות המתנ"ס ובתמיכתו של מר חיים שני מפקח תרבות תורנית במשרד החינוך אשר כיבד אותנו בנוכחותו בחידון. החידון כלל כמה שלבים בע"פ ובכתב אשר בניהם שולבו קטעי קישור מוזיקאליים בהנחייתה של הגב איילת שחר מן המתנ"ס. בין המברכים את הציבור והמשתתפים הרב מרדכי דיעי שליט"א רבה של חצור, מר חיים שני וראש הרשות מר שמעון סוויסה. הפרסים היו מכובדים וכללו מסך דיגיטאלי משוכלל ומצלמה דיגיטאלית לפרס הראשון ומסך דיגיטאלי לבנות במקום השני. כל המשתתפים קבלו תעודת השתתפות מעוצבת. אנו מקווים כי חידון זה יהפוך למסורת ביישוב התנ"ך מגלם את החזון והערכים שלנו, כמו גם את הזיכרון ההיסטורי המשותף של עמנו. הוא הספר מכונן-התרבות שלנו ובמידה רבה של התרבות המערבית כולה. התנ"ך הוא יסוד-היסודות של עמנו. הוא איננו שייך לחלק מהעם. הוא הנכס היהודי הגדול ביותר. הוא שייך לכולנו.

 
 
דברי ראש המועצה
לשכת ראש המועצה
חדשות
מוקד עירוני
אגף החינוך
מבקר המועצה והממונה על תלונות הציבור
המרכז לגיל הרך
קב"ט ישובי
קב"ט מוסדות חינוך
גזברות
דו"ח כספי
דו"ח לתושב
צו ארנונה
אגף הנדסה
אגף טכני בטיחות
מחלקת רווחה
מבקר המועצה
רישוי עסקים
חזות העיר
מחלקת רכש
קליטה ואיכלוס
הווי המועצה
ותיקי היישוב
תיירות וצימרים
בריאות
ארועי תרבות
עמותות וארגונים
אומנים בחצור
Мы здесь живем
ארכיון חדשות 2014
ארכיון חדשות 2013  
ארכיון מוקד עירוני  
ארכיון אגף החינוך  
ארכיון המרכז לגיל הרך  
ארכיון אגף טכני  
ארכיון אגף הנדסה  
ארכיון קב"ט יישובי  
ארכיון חזות העיר  
ארכיון אגף רווחה  
ארכיון לשכת ראש המוצעה  
ארכיון הווי המועצה  
ארכיון המרכז לצעירים  
מרכז צעירים
חוקים וחוקי עזר
אכיפה
תכנון אסטרטגי
פרוייקטים בחצור
החברה הכלכלית
פרוטוקולים 2014-2015
פרוטוקולים 2016-2017
פרוטוקולים חכ"ל
פרויקטים חכ"ל
בנייה חדשה
ארכיון חדשות
מכרזים
פרוטוקולים 2017
קולות קוראים