עו"ס – יאיר פרידמן

אחראי על סיוע בפיתוח מדור קהילתי במחלקה לשירותים חברתיים, פיתוח פרויקטים קהילתיים במטרה לשפר את איכות חיי הקהילה בחצור.
סיוע בהקמת וועדי בתים, עבודה בשיתוף פעולה עם המתנ"ס בפרויקטים קהילתיים שונים, גינות קהילתיות ופיסול קהילתי, הקמת מערך מתנדבים לחירום.

יאיר פרידמן
עו"ס קהילה
04-6916963