עו"ס – אילנית הדר

עו"ס משפחות

מלווה משפחות עם קשיים רב – בעייתיים הן ברמה החומרית ועד הרמה הרגשית, כאשר כל יושבי הבית (הן בגירים והן קטינים) יכולים להיות במסגרת הטיפול.

הטיפול יכול לבוא לידי ביטוי במגוון מישורים, ברמה החומרית: סיוע בסלי מזון למטרות ביטחון תזונתי, סיוע בקרנות פילנטרופיות למטרות חומריות כגון: ריהוט ומוצרי חשמל בסיסיים לבית. כמו כן מתקיים תיווך והכוונה מול גורמים בירוקרטיים במדינה למטרת מיצוי זכויות כלכלי כגון: ביטוח לאומי. סיוע מול גורמים כלכליים אחרים במדינה כגון: הוצאה לפועל וכן תיווך והכוונה מול גורמים אשר מסייעים בלמידה כלכלית נונה כגון: "משפחה בפלוס".

עו"ס לחוק הנוער

מקבלת דיווחים ממגוון רב של גורמים בקהילה ומחוצה לה, בדבר קטינים אשר לגביהם עולה חשד לפגיעה בשלומם הפיזי והנפשי כגון: חשד לאלימות פיזית, מילולית, הזנחה ופגיעות מיניות. בשל חשדות אלו וכן במסגרת קיום חוק חובת הדיווח. נמצאת בקשר מול גורמי אכיפה כגון: משטרת ישראל בכדי לנסות ולהגיע לחקר האמת וכן לדאוג להגנתם של הקטינים ולוודא כי שלומם הפיזי והנפשי מתקיים. תפקיד זה מצריך שיתופי פעולה נוספים מול גורמים כגון: מסגרות חינוכיות בקהילה, מסגרות של משרד הבריאות כגון: "טיפת חלב" ועד רופאי ילדים וכן בריאות הנפש.

השמת קטינים במסגרת חוץ ביתיות, אשר מחוץ לקהילה ונמצאת בקשר רציף עם מסגרות אלו בכדי להיות מיודעת במצב הקטין ובחשיבה משותפת בנוגע לתוכניות טיפול.

כמו כן תפקיד זה מצריך להיות בקשר שוטף מול בית המשפט לנוער, הגשת בקשות לבית המשפט בגין קטינים אשר אנוכי דואגת לשלומם, כאשר מטרת הבקשה מבית המשפט היא להפעיל את המלצת העו"ס לתוכנית הטיפול במסגרת צו, כאשר הטווח נע מתוכניות טיפול בקהילה ועד בצער רב בקשה להוצאה ממשמורת האחראים על – פי חוק, כאשר חלק זה מצריך ממני הגעה לדיוני בית המשפט ולקחת חלק פעיל במסגרת אולם בית המשפט וניהול הדיון.

מרכזת תחום פגיעות מיניות בקטינים

: במסגרת תפקיד זה מגיעים דיווחים ממגוון רב של גורמים בקהילה ומחוצה לה בדבר חשד לפגיעה מנית בקטין הן עצל – ידי בגיר והן על – ידי קטין אחר, כאשר על – פי חוק חובת הדיווח, הדבר מצריך את העברת המידע לגורמים אכפתיים, משמע: משטרת ישראל וחקירות ילדים במשרד הרווחה בכדי להגיע לחקר האמת. כאשר מסתיים שלב זה, יש לדאוג כח לדאוג כי הקטין יקבל טיפול ייחודי לתחום זה בידי מטפלים מומחים, אשר הוכשרו לתחום ספציפי זה. הדבר מצריך קשר מול גורמים כגון: "מרכז כרם" וכן מרכז ההגנה "בית לין". אנוכי אחראית לעקוב אחר מהלך הטיפול, מצבו של הקטין, כיצד הטיפול מסייע לקטין/ לחילופין לא מסייע. כמו כן אחראית לדאוג כי כל ההשמות בגין הטיפול בקטינים מגיע באופן מסודר ומאורגן.

בנוסף לכך אחראית להעברת ידע בקהילת היישוב על כל גווניה ומגזריה לעניין זה והסרת החסמים בנושא זה, אשר קיימים באופן בולט.

רפרנטית תוכנית "פותחים עתיד

 במסגרת תוכנית זו, חלק ניכר מן הקטינים הלוקחים חלק בתוכנית, מוכרים במסגרת הלשכה לשירותים חברתיים, העו"ס אחראית להיות מיודעת בגין מצבם של הקטינים במסגרת התוכנית, התקדמותם במסגרת התוכנית/ לחילופין אם הם אינם מתקדמים, לקחת חלק בישיבות אשר מתקיימות בגין מצבם וחשיבה משותפת לעניין תוכנית הטיפול הטובה ביותר עבורם.

 

אילנית הדר
עו"ס משפחות ונוער
04-6916974