אגף הטכני תשתיות ובינוי ברשות המקומית מטפל בכל הקשור לאחזקה השוטפת של מבנים, מתקנים ותשתיות הנמצאים בתחום שיפוט המועצה , כמו כן, מבצע הקמת תשתיות וחידוש מבנים ומתקנים, האגף מטפל גם בתשתיות ובקשר רציף עם חברות חיצוניות קריא: בזק, מקורות, חברת חשמל, הוט, פלג הגליל וכיוצא בזה.
האגף מטפל בנושא הבטיחות וכל המשתמע מכך, יוזם מבדקים, מכין כתבי כמויות, מפרטים, תוכניות לביצוע פרוייקטים והדרכת עובדים.
לרשות האגף עומדים – 8 עובדים במשרה מלאה וחשמלאי על בסיס קבלני, הנותן 3 ימים בשבוע, התקציב שעומד לטובת האגף לטיפול השוטף ובכל הקשור לאחזקה של היישוב עומד על סך 2,431,439 ₪, מעבר לתב"רים הרבים העומדים לטובת האגף לשינוי חזות היישוב ויצירת סביבה בטוחה ומזמינה.

חזון מחלקתי

אגף הטכני, בטיחות תשתיות ובינוי יוביל ויפעל לקידום עירנו כבעלת סביבה בריאה מתוחזקת ובטוחה, טיפוח איכות סביבה ירוקה, "התייעלות כלכלית", חתירה מתמדת למצוינות בתחום השירות, תושבים והמנהיגות המקומית שותפים ומעורבים בפעילות האגף, פועלים מתוך ערבות הדדית, חדשנות ואמונה ביכולתם להשפיע ליצירת גאוה מקומית.

בעלי תפקידים ופרטי התקשרות

טבלת אנשי קשר - טכני
שם תפקיד טלפון נייד מייל
דני ראש מנהל אגף טכני 04-6916928 Dani@hatzorg.co.il
ברוריה דהן מזכירת אגף הטכני 04-6916929 bruriad@hatzorg.co.il