מספר ילדים:(במידה ויש בחר בהמשך את הגיל לפי הסדר)
מספר ילדים:(במידה ויש בחר בהמשך את הגיל לפי הסדר) * שדה חובה
סטטוס תעסוקתי:
סטטוס תעסוקתי: * שדה חובה
השכלה
השכלה * שדה חובה