ממ"ד "שבט סופר"

כתובת: ת.ד 32 חצור הגלילית.
מיקוד: 10300
טלפון04-6937210, 04-6860513
פקס04-6930769

אתר בית הספר


ממ"ד חוני המעגל

כתובת: ת.ד 84  חצור הגלילית
מיקוד: 10300
טלפון: 04-6936163
פקס 04-6931298
 


מ"מ אורט אברט

כתובת:  הנשיא ויצמן 48
מיקוד:  10300
טלפון: 04-6936162
פקס: 04- 6800792
 


 

ממ"ח ת"ת ברסלב

כתובת: ת.ד 84  חצור הגלילית
מיקוד: 10300
טלפון: 04-6936163
פקס: 04-6931298 
 


קול יהודה

כתובת: ת.ד 319 חצור הגלילית
מיקוד: 10300
טלפון04-6930084
פקס: 04-6934791 
 


בית יעקוב חרדי

כתובתת.ד 2080 חצור הגלילית
מיקוד: 10300
טלפון: 04-6935260
פקס04-6930869 
 


תלמוד תורה בנים- חרדי

כתובתת.ד 2080 חצור הגלילית
מיקוד: 10300
טלפון04-6935514
פקס04-69361673