בעלי תפקידים ופרטי התקשרות

טבלת אנשי קשר - ביטחון
שם תפקיד טלפון נייד מייל
קב"ט 04-6916955